Program KNP 2020

(stav k 26. 1. 2020)pátek 1. 5. 2020

čas téma přednášející

17:00

příjezd, prezentace účastníků, zahájení KOSMOS-NEWS PARTY 2020
17:00 - 19:30 o d p o l e d n í   b l o k


19:30 večeře
volný program – debaty, diskuse, povídání o kosmonautice
sobota 2. 5. 2020

čas téma přednášející
09:00 zahájení hlavního programu KOSMOS-NEWS PARTY 2020
09:00 - 12:00 d o p o l e d n í   b l o k


11:45 společná fotografie účastníků KNP 2020
12:00 - 14:00 oběd, polední přestávka
13:00 - 14:00 18. sjezd KOSMO-KLUBU

14:00 - 19:30

o d p o l e d n í   b l o k

Čestná cena Antonína Vítka za popularizaci kosmonautiky za rok 2020 Jan Myška

19:30 večeře

volný program - debaty, diskuse, povídání o kosmonautice

 

neděle 3. 5. 2020

čas téma přednášející
09:00 zahájení nedělního programu KOSMOS-NEWS PARTY 2020
09:00 - 13:00 d o p o l e d n í   b l o k

13:00

zakončení programu KOSMOS-NEWS PARTY 2020

 

ANOTACE PŘEDNÁŠEK KNP2020  Jan Myška
Čestná cena Antonína Vítka za popularizaci kosmonautiky za rok 2020
Cena Antonína Vítka za významnou činnost v oboru popularizace kosmonautiky byla zřízena Astronautickou sekcí České astronomické společnosti v roce 2018. Je udělována každoročně za významnou činnost popularizátorům kosmonautiky a vědních oborů s kosmonautikou souvisejících. Poprvé byla udělena v roce 2018.
Držitel této Ceny za rok 2019 bude představen v průběhu letošní KOSMOS-NEWS PARTY 2020.
http://kosmonautika.astro.cz/CAV.htm