Předběžný program KNP 2017

(stav k 26. 2. 2017)

Soupis plánovaných přednášek:

Julius CACKA: Nekrvavé lovy V.
Milan HALOUSEK: Do kosmu s Krtkem 2018
Jan KOLÁŘ: Databáze SPACE-50 a její uživatelé (3)
Stanislav KUŽEL: Z historie čínské kosmonautiky (aneb přehled možná známých skutečností)
Jana KVÍDEROVÁ: Polární oblasti jako terestrické analogy
Jiří MYŠKA: FEDERATSIJA - nová naděje Ruské kosmonautiky
Miroslav POSPÍŠIL: Red Dragon
Michal VÁCLAVÍK: Panelový diskusní blok (téma bude určeno později)

pátek 7. 4. 2017

čas téma přednášející

16:45

příjezd, prezentace účastníků, zahájení KOSMOS-NEWS PARTY 2017
17:00 - 19:15 o d p o l e d n í   b l o k
17:00 - 17:30


17:30 - 18:00

18:15 - 19:15


19:15 večeře
volný program – debaty, diskuse, povídání o kosmonautice

 

sobota 8. 4. 2017

čas téma přednášející
08:45 zahájení hlavního programu KOSMOS-NEWS PARTY 2017
09:00 - 12:00 d o p o l e d n í   b l o k
09:00 - 10:00


10:15 - 11:45


11:45 společná fotografie účastníků KNP 2017
12:00 - 14:00 oběd, polední přestávka
13:00 - 14:00 15. sjezd KOSMO-KLUBU

.

14:00 - 19:30

o d p o l e d n í   b l o k
14:00 - 15:00


15:15 - 15:45


15:45 - 16:15


16:45 - 17:30


17:45 - 19:30
Panelová diskuse: 
19:30 večeře

volný program - debaty, diskuse, povídání o kosmonautice

 

neděle 9. 4. 2017

čas téma přednášející
08:45 zahájení nedělního programu KOSMOS-NEWS PARTY 2017
09:00 - 13:00 d o p o l e d n í   b l o k
09:00 - 10:15


10:30 - 11:00


11:00 - 11:30


11:45 - 13:00


13:00

zakončení programu KOSMOS-NEWS PARTY 2017