Příjezd do místa konání:

 

Od Prahy po dálnici:

Z dálnice D11 sjedete na sjezdu č.84 směr Pardubice (dálniční přivaděč R35).
Na kruhovém objezdu odbočíte na první odbočce vpravo směr Pardubice (přivaděč zde končí). Potom pokračujte po čtyřproudové rychlostní silnici až na začátek Pardubic.
Ihned za vjezdovou cedulí "Pardubice" odbočte vpravo nahoru na nadjezd.
Dále odbočte vlevo (potom budete mít vpravo čerpací stanici a areál supermarketu Globus, Baumarkt).
Na prvním kruhové křižovatce odbočte "vlevo" - směr Ohrazenice.
Druhá odbočka vpravo a hned druhý areál vpravo je již Hotel TRIM.
Vjezd do dvora, parkování před vstupním objektem.

 

Od Pardubic:

Předpokládám, že do Pardubic se dostanete snadno, potom se dáte po rychlostní silnici směrem na Hradec Králové. U Globusu/Baumarktu odbočíte vpravo nahoru.
Nahoře na nadjezdu odbočte vpravo (potom budete mít vpravo čerpací stanici a areál supermarketu Globus a Baumarkt).
Na prvním kruhové křižovatce odbočte "vlevo" - směr Ohrazenice.
Druhá odbočka vpravo a hned druhý areál vpravo je již Hotel TRIM.
Vjezd do dvora, parkování před vstupním objektem.

 

Z Pardubic od vlaku nebo autobusu:

Pozor! V prostoru před pardubickým nádražím probíhá velká rekonstrukce!
Pohyb chodců je značně omezen a zastávky autobusů MHD jsou přemístěny!

 

Zastávka autobusu MHD č.6 je přesunuta až za autobusové nádraží (cca 400 metrů směrem k městu) na protější stranu ulice.


Pojedete 8 zastávek, cca 10 minut, výstupní zastávka Ohrazenice,Semtínská. Zastávka MHD je přímo před Hotelem TRIM.

Jízdné je 15,-Kč (jízdenka pro I.zónu) a jízdenky se kupují v trafice nebo v automatech.

Jízdní řád linky č.6 od nádraží ČD

Jízdné MHD Pardubice

 

Jakékoliv další informace získáte kdykoliv na telefonním čísle

602 153 564