Příjezd do místa konání:

 

Od Prahy po dálnici:

Z dálnice D11 sjedete na sjezdu č.84 směr Pardubice (dálniční přivaděč R35).
Na kruhovém objezdu odbočíte na první odbočce vpravo směr Pardubice (přivaděč zde končí). Potom pokračujte po čtyřproudové rychlostní silnici až na začátek Pardubic.
Ihned za vjezdovou cedulí "Pardubice" odbočte vpravo nahoru na nadjezd.
Dále odbočte vlevo (potom budete mít vpravo čerpací stanici a areál supermarketu Globus, Baumarkt).
Na prvním kruhové křižovatce odbočte "vlevo" - směr Ohrazenice.
Druhá odbočka vpravo a hned druhý areál vpravo je již Hotel TRIM.
Vjezd do dvora, parkování před vstupním objektem.

Pozor při příjezdu do místa konání KNP2019 autem od kruhové křižovatky u supermarketu Globus!
Ulice DOUBRAVICKÁ je uzavřena, je potřeba jet o jednu kruhovou křižovatku dále směrem k městu a pokračovat ulicí TRNOVECKOU.
Potom kolem "Ohrazenického Stonehenge" (kde se každoročně fotografujeme) k Hotelu TRIM.

 

Od Pardubic:

Předpokládám, že do Pardubic se dostanete snadno, potom se dáte po rychlostní silnici směrem na Hradec Králové. U supermarketu Globusu odbočíte vpravo nahoru.
Nahoře na nadjezdu odbočte vpravo (potom budete mít vpravo čerpací stanici a areál supermarketu Globus).
Na prvním kruhové křižovatce odbočte "vlevo" - směr Ohrazenice.
Druhá odbočka vpravo a hned druhý areál vpravo je již Hotel TRIM.
Vjezd do dvora, parkování před vstupním objektem.

Pozor při příjezdu do místa konání KNP2019 autem od kruhové křižovatky u supermarketu Globus!
Ulice DOUBRAVICKÁ je uzavřena, je potřeba jet o jednu kruhovou křižovatku dále směrem k městu a pokračovat ulicí TRNOVECKOU.
Potom kolem "Ohrazenického Stonehenge" (kde se každoročně fotografujeme) k Hotelu TRIM.

 

Z Pardubic od vlaku nebo autobusu:

Před vlakovým nádražím použijete trolejbus MHD linka č.13 směr Ohrazenice-točna. Trolejbus odjíždí ze zastávky č.4 ve vnitřní části terminálu!
Pojedete 7 zastávek, cca 10 minut, výstupní zastávka Ohrazenice,Semtínská. Zastávka MHD je přímo před Hotelem TRIM.

Jízdné je 19,-Kč (jízdenka pro I.zónu) a jízdenky se kupují v trafice nebo v automatech.
Pozor! Jízdenky nejsou přestupní!

Jízdní řád linky č.13 od nádraží ČD

Jízdné MHD Pardubice


 Jakékoliv další informace získáte kdykoliv na telefonním čísle

602 153 564