Příjezd do místa konání:

 

Od Prahy po dálnici:

Z dálnice D11 sjedete na sjezdu č.84 směr Pardubice (dálniční přivaděč R35).
Na kruhovém objezdu odbočíte na první odbočce vpravo směr Pardubice (přivaděč zde končí). Potom pokračujte po čtyřproudové rychlostní silnici až na začátek Pardubic.
Ihned za vjezdovou cedulí "Pardubice" odbočte vpravo a po vyjetí na nadjezd znovu vpravo na ulici Poděbradská.
Vpravo od sebe budete mít čerpací stanici a areál supermarketu Globus.
Na prvním kruhové křižovatce odbočte "vlevo" - směr Ohrazenice.
Druhá odbočka vpravo a hned druhý areál vpravo je již Hotel TRIM.
Vjezd do dvora, parkování před vstupním objektem.

 

Od Pardubic:

Předpokládám, že do Pardubic se dostanete snadno, potom se dáte po rychlostní silnici směrem na Hradec Králové. U supermarketu Globusu odbočíte vpravo nahoru.
Nahoře na nadjezdu odbočte vpravo (potom budete mít vpravo čerpací stanici a areál supermarketu Globus).
Na prvním kruhové křižovatce odbočte "vlevo" - směr Ohrazenice.
Druhá odbočka vpravo a hned druhý areál vpravo je již Hotel TRIM.
Vjezd do dvora, parkování před vstupním objektem.

 

Z Pardubic od vlaku nebo autobusu:

Před vlakovým nádražím použijete trolejbus MHD linka č.13 směr Ohrazenice-točna. Trolejbus odjíždí ze zastávky č.4 ve vnitřní části terminálu!
Pojedete 7 zastávek, cca 10 minut, výstupní zastávka Ohrazenice,Semtínská. Zastávka MHD je přímo před Hotelem TRIM.

Jízdné je 19,-Kč (jízdenka pro I.zónu) a jízdenky se kupují v trafice nebo v automatech.
P
ozor! Jízdenky nejsou přestupní!
Cestující ve věku nad 65 let platí poloviční jízdné, cestující ve věku nad 70 let jezdí v Pardubicích zdarma.

Jízdní řád linky č.13 od nádraží ČD

Jízdné MHD Pardubice


 Jakékoliv další informace získáte kdykoliv na telefonním čísle

602 153 564